همایش هنر و ابژه

تماس با ما


ساختمان مرکزی: تهران - خيابان ولی عصر (عج) - تقاطع خیابان طالقانی- شماره 1552
كدپستي: 1416953613
تلفن: 66493431 داخلی 1179
دورنگار: 66493418

رایانامه: objet@honar.ac.ir

 

 

درباره همایش
مهلت ارسال مقالات:
20 بهمن 1400
زمان برگزاری همایش:
18 اسفند 1400


تماس با ما
ساختمان مرکزی : تهران - خيابان ولی عصر (عج) -
تقاطع خیابان طالقانی - شماره 1552
كدپستي : 1416953613
تلفن : 66493431
دورنگار : 66493418
رایانامه :
objet@honar.ac.ir


پیوندها
فرهنگستان هنر
پژوهشکده هنر
مؤسسة تأليف، ترجمه و نشر آثار هنري - متن
دانشگاه هنر تهران
دانشگاه هنر اسلامی تبریز
پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)